Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 22/07/2017 07:28, số lượt xem: 282

Tâm hồn xáo động
Dạ những bồi hồi
Đứng chẳng yên đứng
Ngồi chẳng yên ngồi
Nhớ ai, ai ơi!

10.6.1963 (Những ngày học thi)