15.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 22/07/2018 18:34, số lượt xem: 525

1
Mình “tu” nhưng chưa “tỉnh”
Nên phiền não vẫn còn
Vẫn trong vòng toan tính
Dầu là việc cỏn con

Ngộ về chữ “tu” ấy
Hoàn thiện thế nào đây
Một kiếp đời ngắn ngủi
Thoảng như làn sương bay

2
Tu tỉnh: biết sai rồi mới sửa
Tu hành: giáo lý phải tinh thông
Thông rồi áp dụng mới mong
Chuyển dần nghiệp xấu tự lòng đã gây

Thật chẳng dễ vượt qua bản ngã
Tự bao đời bao kiếp lâu xa
Nếu không làm chủ được ta
Bao nhiêu ưu não hà sa hiện tiền

Chỉ có cách sẻ chia bố thí
Khắp chúng sanh pháp giới ta bà
Sống vì hai chữ: vị tha
Tâm đầy an lạc chan hoà khó đâu