Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 09/06/2014 09:52, số lượt xem: 802

thỉnh thoảng đi trên đường thủ đô
mình lại gặp một người độc thoại
và tự nghĩ thật là cổ quái
trông dáng người có khác chi ai

cuộc đời này thượng đế khoái đùa dai
nhào nặn nên loại người như vậy
mà sân khấu - là thế gian cả đấy
và mỗi người đều có hẳn vai riêng