Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 03/09/2014 11:13, số lượt xem: 883

Nhiều lúc bí vần thơ
Chẳng thể nào viết được
Đành bỏ đấy ra ngoài
Cho tinh thần khỏi nhược

Và mỗi lần như thế
Lại thấy lòng như không...