15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 30/11/2016 07:24, số lượt xem: 1187

ăn uống có chừng mực
thái quá chớ nên mà
phải tự mình lượng sức
không phương hại đến ta

phải biết tu thiểu dục
khỏi chiêu cảm bệnh thêm
tri túc thường an lạc
mỗi ngày tinh tấn lên