Đêm buồn ngắm ánh sao rơi
Nỗi lòng trống vắng rối bời con tim
Nhẹ nhàng sương thắm môi mềm
Se se hơi lạnh nỗi niềm đơn côi