Mình xin gửi lời chào thân ái đến các thành viên cũ và thành viên mới giống như mình. Biết rằng ở đây có nhiều người ở độ tuổi khác nhau có thể lớn hơn mình rất nhiều. Mình còn cách xưng mình để thể hiện phép lịch sự tôn trọng lẫn nhau nhất trên diễn đàn Thi Viện này. Rất vui được là thành viên của diễn đàn này mong được học hỏi, tâm sự với các bạn