Thành viên mới xin đựoc chào các anh chị trong thi viện và diễn đàn.
Em xin liều ra mắt bằng một bài thơ của em, và xin mọi người góp ý.


Chiều buông rèm tím yêu kiều
Đường thu dẫn lối bao điều vấn vương
Thời gian lắng đọng đêm sương
Bông hoa khép nụ yêu đương thơ tình.
[URL=http://img188.imageshack.us/i/phongcanhrung.gif/]http://img188.imageshack.us/img188/2351/phongcanhrung.gif[/URL]