QUANH CO THÁNG SÁU ( TẶNG THUỲ ANH)

1.

Ta để cho em... nhiều gió
Nhiều nắng
Nhiều quanh co tháng sáu
Nhiều cơn mưa rơi rất lâu
Nhiều trưa nắng cháy tóc rầu
hiều phiền muộn, nhiều khó ưa
Nhiều ậm ừ một nửa
Nhiều đêm, oi bức con tim
Giận dỗi như đùa
Nhiều 30 ngày hơn 30 ngày xưaTa mang đi chút ít tương tư
Một sớm, cô quạnh trùng ngày sen nở
Một sớm, hoang vu trùng ngày chủ nhật
Một sớm, lật đật một ngày nghỉ bù
Một sớm, đơn thuần trốn việc
Nằm yên... mà không bình yên

2.

Ta…