Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Những ý kiến trao đổi, đề nghị được giúp đỡ về thơ Trung Quốc

ai giúp mình với. Làm ơn đi mà, bài thơ mình không hiểu. Khó lắm, ai giúp mình với
Ảnh đại diện

Những ý kiến trao đổi, đề nghị được giúp đỡ về thơ Trung Quốc

hướng dẫn phân tích bài thơ Tuyệt Cú của tác giả Đỗ Phủ sáng tác năm 764絕句四首其三  Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3  Tuyệt cú bốn bài kỳ 3 (Người dịch: Tản Đà)
chữ Hán
兩個黃鸝鳴翠柳,
一行白鷺上青天。
窗含西嶺千秋雪,
門泊東吳萬里船。
phiên âm
Lưỡng cá hoàng ly minh thuý liễu,
Nhất hàng  bạch lộ thướng thanh thiên.
Song hàm Tây Lĩnh  thiên thu tuyết,
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.  
dịch nghĩa
Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc,
Một hàng cò trắng vút trời xanh.
Nghìn năm tuyết núi song in sắc,
Muôn dặm thuyền Ngô cửa…

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):