Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ Đường Phạm An Hoà - Tập 4

TỜ LỊCH CUỐI CÙNG
Mai nầy, ba mốt (31) tháng mười hai,
Tờ lịch cuối cùng, chẳng đợi ai !
Kết thúc một năm tròn...dĩ vãng,
Nghênh chào nguyên kỷ đẹp tương lai.
Thành tâm soát lại muôn điều đúng,
Nhã ý thu hồi mấy việc sai.
Nhắc "nhỏ" bà con mình..."cảnh báo",
Hoàng, Trường giặc Hán cướp công khai !
Hương Trâm
MỪNG TUỔI BẠN
Thấm thoát đà sang tuổi bảy hai
Bạn ta quả thật chẳng thua ai
Mặt mày sáng sủa như dân ngoại
Tướng tá phương phi tợ giống lai
Giặc Khựa co đầu van được bái
Quân…
Ảnh đại diện

Thơ Đường luật Hương Trâm

TỜ LỊCH CUỐI CÙNG
Mai nầy, ba mốt (31) tháng mười hai,
Tờ lịch cuối cùng, chẳng đợi ai !
Kết thúc một năm tròn...dĩ vãng,
Nghênh chào nguyên kỷ đẹp tương lai.
Thành tâm soát lại muôn điều đúng,
Nhã ý thu hồi mấy việc sai.
Nhắc "nhỏ" bà con mình..."cảnh báo",
Hoàng, Trường giặc Hán cướp công khai !
Hương Trâm
MỪNG TUỔI BẠN
Thấm thoát đà sang tuổi bảy hai
Bạn ta quả thật chẳng thua ai
Mặt mày sáng sủa như dân ngoại
Tướng tá phương phi tợ giống lai
Giặc Khựa co đầu van được bái
Quân…

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):