Màu Lãng Du

Buổi sáng trong tiệm cà phê
Tôi nhìn vạt nắng lê thê kéo dài
Tôi hỏi một người ăn mày :
Anh xem vạt nắng có hay không nào?
Người ăn mày cúi đầu chào :
Cơm không đủ sống, lẽ nào nắng hay...
 

Tôi đi dạy suốt cả ngày
Tối về lại ghé quán này giải lao
Người ăn mày đứng xanh xao
Nghe tôi vào quán, cúi chào dễ thương
Nhẹ nhàng điệu nhạc du dương
Bâng khuâng tháp cổ, phố phường mưa bay...
Tôi lại hỏi người ăn mày :
Anh nghe tiếng nhạc có hay không nào ?
Người ăn mày cúi…