Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Tình Thơ - Góp Nhặt

Lá vàng rụng kín song thưa
Bướm vàng ngơ ngẩn những trưa ngóng chờ
Em từ độ ấy - nàng thơ
Để tôi lại biết ngẩn ngơ với tình!
Ảnh đại diện

Câu Đối

Ngày xưa, học trò trước khi học làm thơ thì phải học đối trước, tuy chúng ta hiện nay ai cũng biết làm thơ rồi nhưng hy vọng vẫn vui vẻ khi tham gia thúchowii tao nhã này!

Đầu tiên vãn bối xin  mở màn trước nhé! Hy vọng các tiền bối chỉ điểm giúp cho!

Bắc Đẩu gọi trời Nam, hào kiệt tựu tề trên Thi viện
Ảnh đại diện

Bài thơ bị bỏ quên Của Bà Huyện Thanh Quan

Bà Huyện Thanh Quan có bài thơ rất hay tả cảnh Hương Sơn là:

Cảnh Hương Sơn

Đệ nhất Nam thiên ấy cảnh này
Thuyền nan đón khách mái chèo lay
Hai bên quả núi lồng hương suối
Bốn mặt hoa ngàn rủ bóng cây
Cửa Phật lơ thơ tầng đá dãy
Chùa Tiên bát ngát khói hương bay
Nam Vô tiếng dậy thưa trần tục
Non nước Bồng Lai mới thấy đây!

Nhưng sao không hiểu thivien không đưa vào trang thơ của bà?
Ảnh đại diện

Nối Thơ Đường

Để nối thơ thì quí thi hữu nên giữ niêm, luật, đối cho chỉnh nhé! Cách thì có 2 cách để nối: hoặc là mỗi người làm 1 câu, hoặc làm theo kiểu liên ngâm tức gồm 4 người, mỗi người 2 câu nhưng thứ tự sẽ là 1-8,2-3,4-5,6-7 tức là làm theo niêm đó. Nếu quí thi hữu thích thế nào thì làm thế ấy vậy!
Vậy để bắt đầu tệ sanh mở màn trước nhé!

Cà Mau

Tận cùng Tổ Quốc mũi Cà mau
Ảnh đại diện

Khúc Tiêu Sầu

Khúc Tiêu Sầu

Ngẩm chuyện xưa nay thật phát rầu
Rầu vì những chuyện tự đâu đâu
Có ai dùm biết? -Không ai biết
Nên tỏ ra đây mấy khúc sầu!

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):