Bầu chọn của trong nghĩa trần:
1. Tre Việt Nam (Nguyễn Duy)

Ý kiến cá nhân:
Nguyễn Duy không phải là nhà thơ nổi tiếng nhưng ông viết bài thơ này rất bất hủ.hơn tất cả những người nỗi tiếng nhưng thơ trống rổng.xin cảm ơn Nguyễn Duy đã cho tôi một bài học làm người...!
(Bài viết được gửi tự động)