Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ Trần Thế Hào

Hà Như viết:

三 娘 回 第 二 信
文 君 嫁 了 早 孀 居
撬 旨 琴 歌 報 酢 酬
司 馬 鳳 求 成 永 虜
白 頭 吟 譴 十 相 如

Tam Nương hồi đệ nhị tín

Văn quân giá liễu tảo sương cư
Khiêu chỉ cầm ca báo tạc thù
Tư Mã Phượng cầu thành vĩnh lỗ
Bạch đầu ngâm khiển thập Tương Như

Cô Ba trả lời bức thư thứ hai của Công tử.

Văn Quân đã lấy chồng, nh­ng sớm góa bụa,
Khách cầm ca gẩy ngón tay, Văn Quân đã theo làm bạn tri kỷ.
Tư Mã Phượng cầu mãi mãi trở thành kẻ tù binh,
Bài thơ Bạch đầu ngâm (của Văn Quân) …
Ảnh đại diện

Thơ Trần Thế Hào

Hà Như đã viết:

中 秋 三 娘 回 信
三 娘 小 女 未 成 名
不 亦 說 乎 學 與 行
餐 後 中 秋 麟 舞 看
在 家 從 父 莫 私 情

Trung thu Tam nương hồi tín
Tam nương tiểu nữ vị thành danh
Bất diệc duyệt hồ học dữ hành
Xan hậu trung thu lân vũ khán
Tại gia tòng phụ bất tư tình

Trung thu Cô Ba có thư trả lời
Cô Ba em chưa làm việc gì ra hồn cả,
Học với hành chẳng vui sao.
Sau bữa tối, đi xem múa sư tử Trung thu,
Còn ở nhà phải theo cha, không dám nghĩ tình riêng

Hà Như.

---------------

Hihi, …
Ảnh đại diện

Thơ Trần Thế Hào

Trẻ con vô phép, ghé vào đây chơi mà không được cụ đồng ý, nhưng vì ham vui mà làm liều, xin cụ giơ cao đánh khẽ cho

中秋寄三娘
處處相思分兩地
含情萬里接銀光
瓊樓垂幔香爐冷
何故無心向月看

戲諸君賞月
五年秋客在西城
惟有今宵賞月明
席上中秋君勸酒
重陽誰送北方行

Trung Thu ký Tam Nương
Xứ xứ tương tư phân lưỡng địa
Hàm tình vạn lý tiếp ngân quang
Quỳnh lâu thùy mạn hương lô lãnh
Hà cố vô tâm hướng nguyệt khan

Hí chư quân thưởng nguyệt
Ngũ niên thu khách tại Tây Thành
Duy hữu kim tiêu thưởng nguyệt minh
Tịch thượng Trung Thu quân khuyến t…

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):