Hồi bé nhà mình có quyển Thơ Nguyễn Khuyến, mình được đọc một bài thơ chữ Hán rất hay. Tuy nhiên xem trên mục thơ Nguyễn Khuyến của Thi viện không thấy bài thơ này. Tìm trên mạng cũng không hề có bài thơ này, dù là nguyên bản Hán hay bản dịch. Mình post bài này lên đây để hỏi xem có ai biết về bài thơ này và có nguyên văn chữ Hán của bài thơ không.

Nguyên văn Hán Việt

Giả sơn

Hải thượng giả sơn hà xứ lại
Văn chi xuất tự Ô Bách đài
Sơn thạch thiếu thời ông sở xế
Sơn mộc thiếu thời ôn…