Bài thơ viết dở:

Mới hôm nào em nói với người yêu
Vị hương đời anh trao em ngọt quá
Em uống phải...say ngây rồi-vị lạ
Nào đâu ngờ - hoá chất tạo mùi hương
...........................
Thật tình cờ, anh bước đến cuộc đời em
Mang ngọt thơm cùng vị cay, chát đắng....