RA MẮT FORUM

Lều Quê biết Viện đã lâu,
Hôm nay mới dám vào chầu nhà ta
Đôi dòng ra mắt gọi là
Lều Quê cũng thích thơ ca hẹn hò.
Cảnh đời thật khó hững hờ,
Thả hồn theo gió làm thơ dông dài.
Đừng cười tôi nhé hỡi ai!
Vô tình câu chữ ngang tai khó vào.
Thiệt hơn chẳng tính miễn sao,
Thảnh thơi, hưng phấn, thanh cao tâm hồn.
                          Lều Quê