BA BÀI HÁT
Trên đời này có ba bài hát
Đủ nói hết buồn, vui của thế giới tâm hồn
Hay hơn cả là bài ca thứ nhất
Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.

Bài thứ hai cũng là bài của mẹ
Khi con trai mẹ chết, cánh tay già
Ôm xác con, hát một mình lặng lẽ
Những bài khác trên đời là bài hát thứ ba.