Kinh Quốc đã viết:

         
http://s1070.photobucket.com/albums/u491/NguyenKinhquoc/Hoaloakentrang.jpg

         EM - HOA LOA KÈN TRẮNG

     Hoa kèn nở trắng, mượt như bông
     Em tiễn anh đi, hoa biết không ?
     Cánh trắng tươi bền che lá thẳng
     Nhụy vàng ngọt đậm phủ đài cong
     Tình yêu anh nhận, không thay đổi
     Nỗi nhớ em đeo, giữ thủy chu…