Xin kính  chào các thi huynh thi hữu.
Phùng Ngọc Mỹ mới vào Trang thơ. Mong được các bạn giúp đỡ.

NGÂY THƠ

Chớm nở tình ai lúc tuổi thơ
Vu vơ năm tháng đợi cùng chờ
Mơ màng người ấy xa muôn dặm
Thổn thức Xuân về đẹp giấc mơ.

      Phùng Ngọc Mỹ
          1964