Mang nợ mùa Thu

Em đi vào cuối mùa Thu
Chia ly buổi sớm sương mù đang giăng
Bầu trời in bóng vầng trăng
Đường quen rải sắc lá vàng hanh hao

Lặng im không nói lời nào
Bao nhiêu nước mắt chảy vào mông lung
Cố làm ra vẻ lạnh lùng
Khi mà đã hết mặn nồng thương yêu

Đã cho đã nhận quá nhiều
Nợ lòng mang nặng liêu xiêu một đời
Giá mà buồn chút vậy thôi
Như dòng lệ chảy mãi rồi sẽ khô

Phải đâu nợ một lời ru
Mà là  ước nguyện  hẹn hò trao nhau
Phải đâ…