Thử dịch bài Phong kiều dạ bạc, để tìm những tứ thơ hay:
Quạ kêu, trăng lặn, sương duềnh...
Lửa chài, cây bãi, sầu lên giấc hờ...
Cô Tô, thuyền đậu ven bờ...
Chuông Hàn San vẳng, thẩn thờ nửa đêm...