Thổn Thức: Thổn thức đêm nay không ngủ được, Khi nằm khi đứng, dạ ưu tư. Văng vẳng tiếng ếch kêu chó sủa, Trước sân nhà ta đứng ngắm trăng. Mặt đối mặt, nhìn nhưng không nói, Đơn với độc, người giống với trăng. Hỏi sao trăng sáng mà cô độc? Có biết rằng ta cũng như trăng.