Đề nghị tạo mục cho tác giả: Hoàng Dũng Nha Trang
Nick Face: https://www.facebook.com/hoangdung.nhatrang
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=765458946826387&set=a.144458642259757.23837.100000868659736&type=3&theater
Một số thơ tiêu biểu:
----------------------------------
1. HÃY
Hãy cuồng si đi em
Môi trong môi hoá lửa
Một lần ta rực rỡ
Là mãi mãi trong nhau
*
Hãy cuồng si đi em
Lửa tình yêu nhiệm màu
Ta và em cùng cháy
Cháy ngày dài đêm thâu
*
Hãy cuồng si đi em
Dẫu…