Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Giao lưu xướng hoạ thơ Đường luật VN

phố núi cao(MT) đã viết:
TỰ  TRÀO (xướng )

Sáu mươi vội đến đấy rồi sao?  
Mới đấy tàn nhanh được những nào?
Giấc bướm chưa tan cười muốn khóc
Nồi kê đã khét nhột nên đau
Trắng tay chả ngán quân gian tặc
Trọc tóc không lo lũ chấu cào
Sinh bất phùng thời nên giũ sạch
Sáu mươi vội đến đấy rồi sao?
             Phan Trần
______________________________

[…
Ảnh đại diện

Lưới tình

Nhà Chàng ở tận nơi đâu?
Hoành Đường quê thiếp, giang đầu chàng ơi
Dừng thuyền đợi với đừng bơi
Hay là ta vốn cùng nơi chung làng

Tôi mượn một tứ thơ cổ vì thấy "người sang"... sao tôi thấy Bạn quen thế?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):