Vầng trăng không trọn vẹn

Trăng! Chúng ta gặp mặt
Trăng! Từ đó một vết cắt

Ôi dạ nguyệt, ánh trăng nào sắc lạnh,
Cứa vào lòng, nhỏ từng giọt đam mê
Để lòng ai cứ lưng lửng câu thề,
Như mê muội như lạc vào cõi mộng,
Xa nhau rồi, em có nhớ hay không?

Gió biển ơi cho xin chút mặn nồng
Để hai ta chới với giữa hư không
Muôn trùng sóng bắt ta trải nỗi lòng
Sao giấu được, ánh trăng kia soi tỏ
Ánh mắt nhìn, vết cắt có tên không?

Em mượn cớ tôn vinh tình mình đẹp
Ngẩng mặt với đời che…