Chào tất cả mọi người.Mình biết ai sinh ra mà chẳng có quê hương và mình nghĩ chắc đa phần ai cũng yêu quê huơng của mình.Nếu đã vậy các bạn có thể chia sẽ những cảm xúc của mình về quê hương của bản thân cho mình biết được không; cũng như tất cả mọi thứ thuộc về quê hương nhé!
Quê hương đối với tôi như một đấng sinh thành thứ hai vậy.Đôi lúc dại khờ tôi chẳng thể định nghĩa được hai từ thiêng liêng ấy nữa.Nhưng tôi chỉ biết quê hương là nơi sinh ra của tôi, nơi mà tôi biết được mọi thứ: Biết đ…