Không đề 1

Muôn màu huyền ảo, lung linh,
Trăm năm ai nỡ vô tình cùng ai?!
Mấy câu viết tặng cho đời,
Tấc lòng xin gửi ai người tri âm.

Không đề 2

Trăng tròn vành vạnh.
Rằm xuân!
Sáng trăng bàng bạc trải từng dặm xa,
Đêm nay, cô lữ xa nhà,
Rung rung nét bút ... nhạt nhoà bóng trăng

Viên Thông Đường