Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gió

再三莊誦惠箋詩
錯認春風坐里時
鶴算
Ảnh đại diện

Gió

見昔為官今作囚
一身還占兩風流
為官未足酬吾志
Ảnh đại diện

Gió

https://sites.google.com/site/hotrancanhvan/httt3
Ảnh đại diện

Gió

寄堂兄念家弟瑩

有此身來百責懸
行爲本領業爲先
行須無愧德方達
業必有成攻乃全
無愧莫如循禮度
有成只在好精專
惰來勿謂猶多日
歉處休言尚少年
質判高低應有命
學關勤怠豈由天
衹聞小慧無足恃
未見中村不可遷
克念若能狂作聖
困知須信士希賢
悠悠千里無他話
自愛關情要勉旃

瑩資質不及念故云
Ảnh đại diện

Gió

光慶寺喫齋飯慢書
我非厭膏粱
清淡性所是
登盤羅肥甘
菜蔬覺滋味
行役暮之春
來遊光慶寺
僧人供齋飯
食之香且美
吁嗟口腹謀
不免身心累
能作如是觀
菜根貴真貴
Ảnh đại diện

Gió

詠史詩集繕完漫記
橐簡生涯亦漫勞
翛然推遣借吟毫
連篇多謝華堂富
絶句終惟石洞豪
但覺歲餘爲餖飣
敢云舌底有風騷
醬瓿遼莫誰人覆
愁獨還如癢自搔
Ảnh đại diện

Gió

行役寧辭雨雪霏
晚來投宿左青威
剪燈夜靜燈光散
命酒春寒酒興微
四海文胞聯氣脈
百年科普戀風微
欲憑地望歸徵考
莫謂從來識面稀
Ảnh đại diện

Gió

訪寺
踉蹡容步過東鄰
東朗中間訪隱淪
到院未知誰院主
入門恰見我門人
自憐避地無常住
卻喜生天有夙因
在處江山應足護
何方歲晚偃松筠
Ảnh đại diện

Gió

chốn tòng lâm non xanh nước biếc
vừng thái dương mọc lặn ngày ngày
bần sư mải ngắm mê say
chợt đâu một cánh chim bay ngang trời

lời phật dạy vô cùng uyên ảo
niệm niệm đều trong tự tánh ta
dễ chi trong cõi Ta Bà
đủ lòng thanh tịnh để mà tu đâu

muốn buông bỏ phải cần can đảm
trừ hẳn đi tam độc dằng dai
chỉ cần khởi một niệm sai
là bao công sức dùi mài liền tan

phải nhận chân không ngừng phản tỉnh
bọn quỷ ma chờ dịp khảo mà
bồ đề kiên cố mới là
tâm vô quái ngại không sa mê lầm

xin…
Ảnh đại diện

Gió

Tại sao không nên ăn tối.

Tôi đã không hỏi câu hỏi này trước khi bỏ ăn tối, chỉ đơn giản xuất phát từ lòng tin vào Đức Phật mà tôi bỏ. Bỏ xong tôi mới nghiên cứu, hơi ngược nhưng dù sao thì cũng có thể trả lời thế này:
- Không ăn tối giúp chúng ta khoẻ hơn.
- Không ăn tối giúp chúng ta đẹp hơn, không bị tích mỡ.
- Không ăn tối giúp chúng ta minh mẫn hơn.
- Không ăn tối giúp chúng ta hướng thượng hơn.
- Không ăn tối giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn.
- Không ăn tối giúp chúng ta…

Trang trong tổng số 82 trang (813 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):