Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

Ảnh đại diện

Thơ Lithuani

Valdas Daškevičius (1961)


* * *

Our father
was a mountain eagle,
our mother a swan,

our shaman brother
read the stars ...

We eat
pine roots,
wear ornamental feathers

and gather the shells
of eggs.


Translated by Vyt Bakaitis

***
Cha chúng ta
là chim ưng núi
mẹ chúng ta - thiên nga

Người anh em Shaman của chúng ta
hiểu được những vì tinh tú...

Chúng ta ăn
những rễ cây thông
chúng ta mặc bộ lông lộng lẫy.

Và thu gom hết những vỏ
trứng

Vyt Bakaitis

Chú…
Ảnh đại diện

Qua cửa sông Phần

过汾水关

千里南来背日行,
关门无事一侯嬴。
山根百尺路前去,
十夜耳中汾水声。

Phiên âm:

Quá Phần thuỷ quan

Thiên lí nam lai bối nhật hành
quan môn vô sự nhất hầu doanh
sơn căn bách xích lộ tiền khứ
thập dạ nhĩ trung phần thuỷ thanh

Trương Hựu
Ảnh đại diện

Thơ Khổng Dung ( 153~208, đời Hán)

杂诗


岩岩钟山首,
赫赫炎天路。
高明曜云门,
远景灼寒素。
昂昂累世士,
结根在所固。
吕望老匹夫,
苟为因世故。
管仲小囚臣,
独能建功祚。
人生有何常,
但患年岁暮。
幸托不肖躯,
且当猛虎步。
安能苦一身,
与世同举厝。
由不慎小节,
庸夫笑我度。
吕望尚不希,
夷齐何足慕。

Phiên âm:

Tạp thi

nham nham chung sơn thủ ,
hách hách viêm thiên lộ .
cao minh diệu vân môn ,
viễn cảnh chước hàn tố .
ngang ngang luy thế sĩ ,
kết căn tại sở cố .
lã vọng lão thất phu ,
cẩu vi nhân thế cố .
quản trọng tiểu tù thần ,
độc năng kiến công tộ .
nhân sinh hữu hà thường ,
đãn hoạn niên tuế mộ .
hạnh thác…
Ảnh đại diện

Thơ Viên Mai

1. 仿元遗山论诗(四十二首选—)

不相菲薄不相师,
公道持论我最知;
一代正宗才力薄,
望溪文集阮亭诗。

Phiên âm;

Bàng Nguyên di sơn luận thi (tứ thập nhị thủ tuyển —)

Bất tương phỉ bạc bất tương sư ,
Công đạo trì luận ngã tối tri ;
Nhất đại chính tôn tài lực bạc ,
Vọng khê văn tập Nguyễn Đình thi .

2. 湖上杂诗(二十首选一)

凤岭高登演武台,
排衙石上大风来。
钱王英武康王弱,
一样江山两样才。

Phiên âm:

Hồ thượng tạp thi (nhị thập thủ tuyển nhất )

Phượng lĩnh cao đăng diễn võ thai ,
Bài nha thạch thượng đại phong lai .
Tiền vương anh võ khang…
Ảnh đại diện

Cách ngôn

1. Cách ngôn của Karl Kraus (1874 - 1936, Nhà văn, nhà viết kịch, nhà báo  người Áo)

- Nghệ sĩ là một người có khả năng biến hoá một lời giải thành ra một câu đố
- Trên thế gian này người đời luôn hứng thú làm đau một trái tim chỉ vì cái ví tiền của anh ta bị xúc phạm
- Tôi nổi tiếng đến mức mà một kẻ chửi bới tôi đã trở nên nổi tiếng hơn tôi
- Một tác phẩm từ ngôn ngữ này được dịch sang một ngôn ngữ khác giống như người vượt qua biên giới không mang theo da mình, sang tới bên kia sẽ mặc áo…
Ảnh đại diện

Gió

http://www.rdliu.com/poem
http://membres.multimania...u/ressourc/hugo/index.htm
http://gedichte.xbib.de/gedicht_Goethe.htm
password photobucket: 12345678.

http://www.oldcottage.net...vietthituyen/hanviet.html

http://vannghevietnam.vn/

http://poem.8dou.net/

http://www.shi-ci.com/poe...eb86e1655de96e485_10.html

Tố Uyên
Địa chỉ: Số 40 Tô Hiến Thành. ( Đi vào ngõ khoảng 10m. Nhà đầu tiên bên phải ).

Mobile phone: 0913513681

Tên đăng ký trên vi.wikipedia: Lorenzo
Gmail:

honghapham2@gmail.com
1234567891

phamha2783@gmail.com

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):