TƯƠNG TƯ... CHIỀU
Chiều lặng lẽ khép vào lòng nỗi nhớ
Thoáng mơ hồ một chút nắng dần xa
Ôm thương yêu về nơi miền đất lạ
Để nơi này sầu vỡ chớm lòng đêm

Còn tương tư. Nắng le lói đi tìm
Hương gió thoảng của ngày dài quyễn rũ
Một chút yêu cho nhau là chưa đủ
Tương tư nhiều, đêm đến cũng bằng không
Gió vẫn mơn man, ru giấc say nồng
Đâu biết được ánh lòng yêu vừa tắt.