Một ngày xa lắm...Đã lâu rồi...Người Moon Yêu nhất đã Xa Moon...
Moon lập topic để Kể nỗi lòng bằng Thơ cũng như Cầu Thị nỗi lòng Bao Người đã và Đang Yêu
Mong sao:Tình Yêu là Bất Diệt !