tôi đã bị phát cuồng khi đọc truyện cười của bạn. hãy tiếp tục tạo ra truyện cười như vậy nhé.