tủi

canh vắng đêm sâu rộng thùng thình
mải miết tương tư chuyện bình sinh
bình sinh vô diện tìm nhức mắt
thái âm trực chiếu vẫn tắt hình

hôm nay em mệt với cuộc đời
miên mãi tháng ngày vẫn chơi vơi
sống tiếp làm gì còn đương nghĩ
cố quá quá cố lại tơi bời

xa anh tủi thân nằm thút thít
thẹn thùng nức nở chẳng ai nghe
thân gái một mình, thiên hạ loạn
xứ sở chẳng thương bỏ quên mình

Lữu Xì.