CHỐN BÌNH YÊN

Em về đây dựng vội túp lều thơ
Ươm hạt giống yêu thương vào năm tháng
Mưa thuận gió hoà nơi mảnh vườn bình lặng
Hoa sẽ thắm tươi hương toả ngọt ngào ...

Chốn bình yên cho hồn thơ dạt dào
Bao muộn phiền bỏ quên ngoài cánh cổng
Mong cuộc đời từ đây thôi dậy sóng
Cho em an vui với giấc mộng yên bình

Nhã Yên
22-2-2012