Bầu chọn của duc_duck:
1. Vọng Lư sơn bộc bố (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
Rất hay
(Bài viết được gửi tự động)