Diễn đàn vui vầy vui xuân mới
Mem mới cũng xin góp chút hương đời
(kính chào mọi ngươi`,tớ là 1 mem mới "koóng" của thi viện này, hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ trong vốn thi ca nghèo  nàn của mình.Thx all)