Lạc Mất Nhau

Em vô tình cứ mãi miết rong chơi
Anh đa cảm suốt đêm ngày chờ đợi
Trong đời em biết bao niềm mơ ước
Còn riêng anh chỉ ước mỗi em thôi

Em bảo rằng em muốn được tự do
Không thích anh cứ mãi hoài bên cạnh
Anh cô lẽ bước đi trong im lặng
Dõi theo em trên suốt quãng đường đời

Rồi lâu lâu em ngoảnh đầu nhìn lại
Chợt mỉm cười vì biết đã có anh
Trong thâm tâm chắc em không hề nghĩ
Có một ngày anh sẽ phải xa em

Có một ngày anh sẽ phải xa thôi
Anh mỏi bước trên con đường…