Xin được bắt đầu với bài thơ của Lưu Quang Vũ ,mang tên "Nhà chật", trong thivien cũng có rùi,nhưng mình viết ra đây cho mọi người đọc luôn và cảm nhận. Bản thân mình rất thích bài thơ này,ngày xưa khi học cấp 3 nghe thầy giáo đọc,mình đã phải rất khó khăn và mất mấy buổi ở thư viện tổng hợp của tỉnh để tìm. ^^ Hãy đọc và cho mình biết những cảm nhận của mọi người nhé!


          NHÀ CHẬT_LƯU QUANG VŨ
Nhà chỉ mấy thước vuông,sách vở xếp cạnh nồi
Đêm nằm mơ,em quờ tay là chạm phải thùng gạo
Ô…