Ta gửi vào mây những nỗi sầu
Treo vào trong gió đến nơi đâu?
Đưa theo làn khói xanh lan tỏa
Vương lại rặng cây chút tình đầu..

Gửi lại cho ai những ngày thơ
Kỷ niệm vui buồn, thuở vẩn vơ
Tâm hồn chưa đục màu tình thắm
Áo dài tha thướt đến ngẩn ngơ

Gửi lại cho đời chút buồn vui
Thân ta gửi lại nắm đất tàn
Ai ghi bia đá, hương phất phản
Nét chữ nghiêng nghiêng, nét khói nghiêng...