Bầu chọn của THI LE:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
Trong tất cả các bài thơ Đường đề tài Lầu Hoàng hạc, Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu)có thể đứng trên đỉnh sáng giá nhất. Tôi thán phục tài thơ hiếm có của nhà thơ Thôi Hiệu,bài thơ có một không hai độc đáo bởi kết cấu vòng mở tự nhiên nhờ phá luật, và nghĩa chiết tự,…