Khi tôi chết, không cần người đưa tiễn
Chỉ cần gió đưa hồn tôi lãng du đến vô bờ
Nước mắt đừng rơi khi tôi đã là cát bụi
Đừng ngả nghiêng theo tiếng phách hồn tôi
Đừng cất bước tiễn đưa qua đường quê ngõ nhỏ

Một nắm tro tàn giờ bay theo gió
Cuốn khói hương trầm lên cao lạnh lẽo
Một chiếc lá rơi trong chiều tiễn biệt
Đưa tôi về với đất mẹ của tôi

Chỉ cần thế thôi, chỉ có thế thôi!
Một lá một hồn cùng vui đùa trong gió
Cuốn khói hương trầm lên cao lạnh lẽo!


"Hãy sống hết mình v…