Bầu chọn của soc bay:
1. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
bài thơ tứ tuyệt hàm súc mà cảm xúc cô đọng,thể hiện được tình yêu quê hương tha thiết, sâu nặng của tác giả
(Bài viết được gửi tự động)