Anh tìm về những ngày xưa
Mong manh kí ức làn mưa ban chiều
 Khi buồn gọi bóng cô liêu
Khi mưa lại hát khơi nhiều trái ngang
 Đáy tim là nửa kho tàng
Dẫu rằng sắt đá vẫn mang ân tình
 Mưa rơi vạn vật hồi sinh
Trong anh sống lại mối tình đơn đau