Người con gái tôi yêu

24 Tháng 4 2011 lúc 10:36

Người con gái đó đẹp như tranh
Lướt nhẹ ngang tôi tựa gió lành
Gió ơi đừng lại xin đừng thổi
Hồn này theo gió phải tròng trành

Người con gái đó ở trong thơ
Tôi trót làm tên thi sĩ khờ
Yêu thơ yêu cả người con gái
Nên nỗi ngày đêm phải thẩn thờ

Người con gái đó đẹp hơn trăng
Tôi ngỡ rằng đây chắc chị Hằng
Vui chơi lạc lối không về kịp
Làm kiếp giai nhân chốn bụi trần

Người con gái đó chẳng yêu tôi
Người ta đã có...có đôi…