Bầu chọn của Ly Cong Minh:
1. Đơn phương (Phạm Minh Đức)

Ý kiến cá nhân:
hay
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Điệp luyến hoa với lý do: Không phải thơ Đường)