:), đang ngồi tự nhiên được nghe bài Cơn gió lạ của Phương Linh, tự nhiên thấy rất đúng tâm trạng, những cảm xúc không đầu và không cuối....
ngủ ngon nhé tình yêu của em