Bầu chọn của Diệu Liên:
1. Lạc thần phú (Tào Thực)

Ý kiến cá nhân:
Hay quá!
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: Không phải thơ Đường)