Tôi thử tìm trong Thi viện và Google nhưng không thấy bài thơ sau đây. Xin các bác chỉ giúp tôi tác giả, tên, nguồn gốc, lịch sử, xuất xứ của bài thơ này. Xin cảm ơn.

Bài phát xuân tiên, tiếu hạnh trì
Hạnh khai hoa hậu, tiếu mai suy
Bách ban xuân sắc tranh tiên hậu
Tảo vãn hoa khai, định hữu kỳ